הקשר בין משבר האקלים, קורונה ומשברים פוליטיים

מסתבר שהכול קשור בהכול. אפילו  משבר האקלים והקורונה. משבר האקלים שהוכח להיות קשור בהתנהגות אנושית כגון פליטת דו תחמוצת הפחמן וגזי חממה, יוצר שינויים, לעיתים דרמטיים, במערכות אקולוגיות ושינויים אלו משפיעים ישירות ובעקיפין על בני האדם ועל תפוצת מחלות. 

האם יש קשר בין משבר האקלים ומגפת הקורונה?

אירועים חריגים כמו שריפות ענק, הצפות או הוריקנים אימתניים הנוצרים מחמת שינויי אקלים קיצוניים, עלולים לשנות עולמו של אדם בשבריר שנייה. אוכלוסיות שלמות עלולות למצוא עצמן ללא בית, ללא מקורות מים נקיים או מקורות הזנה ופרנסה. אסונות אקלימיים יוצרים מצב של לחץ קיומי ודחק נפשי. במצב של מועקה נפשית מערכת החיסון אינה איתנה כברגיל, ובני אדם חשופים יותר לגורמים מחוללי מחלות.

בנוסף לכך משברים אקולוגיים משנים דמוגרפיות של הצומח, החי ושל המין האנושי. שינויי אקלים יכולים ליצור שינויים בתפוצת מחוללי מחלות או וקטורים מעבירי מחלות. כך למשל, מחלות המועברות על ידי יתושים תופצנה כעת באזורים נרחבים יותר בהן הטמפרטורה הגבוהה נוחה יותר להתרבות יתושים.

פגעי אקלים המערערים יציבותן של מערכות אקולוגיות מביאים לא אחת אף להגירת בני אדם, הלאה מאזורים שחונים שהפכו מדבר או מאזורי אסון אקולוגי. הגירה מסיבית מאזור מוכה אסון לאזור מוכה פחות עלולה לגרור אף היא תחלואה מחמת ריכוז אוכלוסין וערבוב אוכלוסין, כך שבני אדם שלא פיתחו תנגודת לסוג מסוים של מחלות יהיו חשופים לגורמי מחלה המועברים על ידי בני אדם עמם לא היו במגע קודם לכן. מובן מאליו שמחנות פליטים המוקמים פעמים רבות באזורי אסונות אקלימיים הם ערש לתחלואה בהעדר מקורות מים נקיים, היגיינה או מזון. 

על כל אלו יש להוסיף את ההתערערות הפוליטית של המשטרים כתוצאה מאסונות טבע. מספיק לבחון את ישראל ושכנותיה כדי להבין את החשיבות העצומה שיש למשאב אקולוגי כמו מים בגיבוש מדיניות, בהחלטות פוליטיות ואף ביציאה למלחמה. התערערות הסדר החברתי והפוליטי בעקבות אסון אקולוגי מגבירה את ההגירה ועלולה לחולל מלחמות העלולות, במעגל של היזון חוזר, לדלדל עוד יותר את המשאבים ולשחזר מצבי קיצון קיומיים דוגמת מחנות פליטים.

חד גדיא של ממש. השוחט שוחט לשור ששתה את המים שכיבו את האש ששרפה את המקל שהכה את הכלב שנשך את החתול שאכל את הגדי שאבא הביא בשני זוזים. ועליהם מלאך המוות ומעל כולם בורא עולם. 

אם נדע לרפא קשרי סיבה ומסובב בחוליה אחת של השרשרת נוכל אולי לרפא את כולן.